Giỏ của bạn chưa có hàng.

Như Ý Cát Tường

Tại Hải Phòng, trong vòng 25 năm qua, khi nói đên bánh nướng bánh dẻo, người dân thường nghĩ ngay đến cái tên Như Ý Cát Tường. Từ thời Pháp thuộc, Nhà hàng Cát Tường tiền thân của Hiệu bánh Như Ý Cát ...

Hương Vị Cao Lâu Truyền Thống